Begeleiding

Wat is re-integratie 1e en 2e spoor?

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) bent u verplicht om uw zieke werknemer te re-integreren.
De wet stelt dat u als werkgever bij langdurig verzuim er alles aan moet doen om passende plaatsing binnen het bedrijf te bereiken (1e spoor).

Is dat niet meer mogelijk binnen het eigen bedrijf in de eigen of andere functie, dan volgt re-integratie 2e spoor.
Dit houdt in dat u zich als werkgever zich inspant om bij een andere werkgever passende arbeid te zoeken en te voorkomen dat uw medewerker in de WIA terecht komt. Een re-integratiebureau kan daarbij behulpzaam zijn. Klik hier voor meer informatie over de WVP.

Tweede spoor traject bij CR Loopbaanadvies

Een re-integratie traject is maatwerk, zowel in de keuze voor het aantal gesprekken als de in te zetten middelen, bijvoorbeeld diverse opdrachten of testen.
Deze informatie zal weer gebruikt worden als input voor de gesprekken. In de gesprekken kan het accent bij de verschillende fases variëren, afhankelijk van de cliënt en het traject dat al binnen uw organisatie heeft plaats gevonden.
Belangrijk is een goed contact met zowel de cliënt als met u om zo samen te werken aan een goede begeleiding met optimaal resultaat.

Fase 1

We schenken eerst aandacht aan de oorzaken en het verloop van de situatie. Uw werknemer heeft vast het één en ander meegemaakt. We helpen hem/haar om de aandacht en interesse op de toekomst te gaan richten en antwoord te geven op de vragen: ‘wie u bent, wat u wilt, wat kunt u en welke arbeidsmogelijkheden heeft u?’
Aan de hand van een stappenplan werken we aan een profiel, dat een helder beeld schetst van de mogelijkheden van uw medewerker, de bijpassende beroepen, beroepssectoren en organisaties. Uw medewerker beschikt daarna ook over een professioneel CV.

Fase 2

In fase 2 wordt alle aandacht gericht op het zoeken naar passend werk in een passende organisatie. De aanpak verschilt vaak per klant.

In deze fase ga ik vooral in op het helpen zoeken naar vacatures, beoordelen en verbeteren van sollicitaties en het voorbereiden en oefenen van gesprekken.