2e spoortraject

Hoe ziet het 2e spoortraject er uit?

Als u door uw werkgever aangemeld bent voor 2e spoortraject vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Als dit positief verloopt (we hebben “een klik”) volgt er een intakegesprek waarna ik een trajectplan opstel.

Een re-integratie traject is maatwerk, zowel in de keuze voor het aantal gesprekken als de in te zetten middelen, bijvoorbeeld diverse opdrachten of testen.

Werkwijze

In het algemeen bestaat een 2e spoortraject uit 2 fasen waarbij in de eerste fase vooral aandacht gegeven wordt aan de oorzaken en het verloop van de ontstane situatie. We gaan proberen een antwoord te geven op vragen zoals wie u bent, wat u wilt, wat kunt u en welke arbeidsmogelijkheden heeft u?

Resultaat

Met het 2e spoortraject kijken we samen naar welk werk geschikt is voor u. Het beoogde resultaat is dus een baan die bij u past en waar u met plezier naar toe gaat.

Duur

De doorlooptijd van een 2e spoortraject is per situatie verschillend, heel in het algemeen gesteld duurt de 1e fase 1,5 maand en de 2e fase 7 maanden.